Plavecká škola

V letošním školním roce se již tradičně naše škola účastnila kurzu plavání v Opavě. Každou středu od dubna do května jsme odjížděli v osm hodin od školy autobusem.

První hodinu nás trenéři rozdělili do čtyř týmů podle zdatnosti plavců. V prvním týmu byli výborní plavci a ve čtvrtém neplavci. Já jsem byl členem prvního týmu.
Během celého kurzu jsme si zdokonalovali plavecké styly jako prsa, kraul, znak. Učili jsme se dýchat do vody, trénovali jsme skoky a mnoho dalšího. S kamarády jsme si ve vodě hráli a dováděli s žížalami a hračkami z plastu a klouzali jsme do vody na klouzačce.
Na závěr kurzu jsme dostali Mokré vysvědčení za uplavanou vzdálenost.
Plavecký kurz jsem si krásně užil, protože plavu rád.
Jiří Tengler

Zveřejněno 28.5.2015