Jak se učíme

Děti, rodiče i vyučující u nás nacházejí příjemné rodinné klima malé vesnické školy, ale zároveň vysokou odbornost výuky. Žáci jsou vedeni k tvořivé samostatné práci, k sebehodnocení i hodnocení práce spolužáků, učí se spolupracovat, plánovat vlastní práci.

Ve vyučování prvního ročníku jsou využívány metody RWCT (Čtením a psaním ke kritickému myšlení), čtení se vyučuje metodou Sfumato – splývavé čtení.

Při práci ve třídách se osvědčily ranní komunitní kroužky, při nichž dochází k přípravě dětí na celodenní práci. Při tomto ranním povídání se vyřeší řada problémů. Ve třídách jsou stanovena pravidla chování, která si žáci sami tvoří a dbají na jejich dodržování.

Žákům i vyučujícím je k dispozici počítačová učebna. Počítače jsou využívány k procvičování a upevňování probraného učiva prostřednictvím výukových programů, děti se seznamují také s textovými a grafickými editory a Internetem.