Projekt ZŠ Mokré Lazce Spolu za poznáním

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Název projektu: Spolu za poznáním

Reg. číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0007029

Operační program:  OP VVV

Výše dotace: 315 254,00 Kč 

Finanční prostředky projektu budou čerpány na čtenářský klub pro žáky ZŠ na podporu čtenářské gramotnosti, vzdělávání pedagoga v cizím jazyce a společná tematická setkávání rodičů. Významnou podporou žákům i pedagogům bude práce školního asistenta.