Jarní sběr papíru

Naše škola, jako každý rok, pořádala jarní sběr papíru. Děti měly sraz ve 14:00 hod, kde se domluvily, kdo bude jezdit s vozíky a kdo bude pomáhat s ukládáním papíru do kontejneru na školním dvoře. Děti jezdily s vozíky po obci a sbíraly papír, který jim obyvatelé naší vesnice nachystali na chodníky – soutěžily, kdo bude mít papíru nejvíc.

Veronika Mošová

PS. Děkujeme všem, kteří se jakýmkoliv způsobem na jarním sběru podíleli. Zvláštní poděkování patří ovšem panu Bruknerovi, který obětavě celé odpoledne ukládal pro nás těžké balíky do kontejneru.

Zveřejněno 28.5.2015