Google Učebna

Zásady distanční výuky

Pro distanční výuku jsou využívány nástroje Google (G-Suite, Google Učebna). K práci se školními nástroji Google je nutné vždy používat adresu s koncovkou @zsmokrelazce.cz. Přístupové údaje k účtům žáci dostali ve škole. V případě problémů kontaktujte svého třídního učitele.

V případě využívání aplikace na tabletu či mobilním telefonu je nutné mít takové zařízení zabezpečeno přístupovým kódem. Tzn. že jej nelze odemknout bez hesla (PIN, gesto, otisk prstu, sken obličeje, …). Jedná se o bezpečnostní nastavení školního systému.

Veškeré odkazy na stažení aplikace Učebna (a dalších nástrojů Google) najdete na stránce podpory Google.

Návod: Google učebna z pohledu žáka (návody pro začátečníky)

Návod na používáni nástroje - Google učebna Zveřejněno: 8.11.2020