Rodičům prvňáčka

Vážení rodiče,
dítě vstupující do prvního ročníku základní školy by mělo být pro školu zralé a připravené, aby bez velkých potíží a trápení zvládalo její nároky a zátěž. Posouzení školní zralosti může být někdy obtížné, v takových případech je vhodnější ponechat rozhodnutí na pedagogicko – psychologické poradně. Pro vaše dítě bude vstup do první třídy úspěšný a snadnější, pokud budete vědět, jak má být připraveno. Věnujte proto prosím pozornost informacím a posuďte, zda můžete během následujících měsíců dítě v některých oblastech ještě lépe připravit na jeho vstup do školy.

Před nástupem do školy by dítě mělo umět

 • vyprávět ve větách o sobě, sourozencích, znát své jméno, bydliště, svůj věk, jméno a povolání rodičů
 • správně vyslovovat všechny hlásky
 • poznat sluchem první a poslední hlásku ve slově
 • recitovat básničku, zazpívat písničku
 • poslouchat pozorně pohádku a jednoduše vyprávět obsah
 • pozdravit, poprosit, poděkovat
 • reagovat i na cizího dospělého, vyřídit jednoduchý vzkaz, obstarat jednoduchý nákup
 • ochotně se podřídit autoritě
 • přiměřeně ovládat své emocionální projevy, být schopné odložit splnění svých přání na později
 • pracovat samostatně ve skupině dětí, jak je zvyklé v mateřské škole nebo v zájmovém kroužku, dokáže ustoupit jinému dítěti
 • uklidit knížky, pastelky a hračky tam, kam patří
 • soustředit se na práci, vydržet pracovat dostatečně dlouho, odolávat rušivým podnětům, dokáže překonat únavu
 • vydržet sedět nad zadaným úkolem alespoň čtvrt hodiny a být schopné práci dokončit
 • poznat základní barvy – červenou, modrou, zelenou, žlutou, hnědou, černou a bílou
 • hrát jednoduché hry – domino, pexeso, člověče nezlob se, skládat puzzle
 • vyjmenovat číselnou řadu, spočítat předměty do 5ti, chápe pojmy málo, hodně, více, méně
 • orientovat se na ploše i v prostoru, chápe pojmy vpředu, vzadu, nahoře, dole, vlevo, vpravo, před, za, začátek, konec, první, poslední
 • správně držet tužku mezi palcem, ukazováčkem a prostředníčkem tak, aby konec tužky mířil k rameni, kreslit a psát lehce bez velkého přítlaku
 • vystřihovat jednoduché tvary
 • být samostatné v oblékání, umět si zapnout knoflíky, zavázat tkaničky, samostatně dodržovat hygienu, umýt si ruce, samostatně se najíst příborem
 • být dost velké, aby uneslo tašku, která i v první třídě může vážit kolem 3 až 4 kilogramů

Přestože se klade velký důraz na výběr dobře připravených a zralých dětí do první třídy, vstup do školy znamená pro většinu dětí značnou zátěž. Není proto divu, že velký počet dětí vykazuje po delší nebo kratší dobu (jen několik prvních týdnů školní docházky nebo až celý první rok) různě intenzivní a rozličně projevované známky nepřizpůsobení. V následujících odstavcích si můžete přečíst některé projevy této nepřizpůsobivosti, které může vysledovat paní učitelka ve škole nebo i vy doma – zejména při domácí přípravě. Pokud tyto projevy přetrvávají po několik měsíců, je vhodné vyhledat odbornou pomoc – školního psychologa, výchovného poradce, poradenského psychologa v pedagogicko – psychologické poradně.

Dítě

ve škole

 • nevydrží být soustředěné na vyučování
 • špatně se podřizuje kolektivnímu vedení
 • stále si s něčím hraje
 • nevydrží klidně sedět, otáčí se, mluví do výkladu učitelky
 • zaostává ve všech předmětech nebo v některém z nich
 • špatně navazuje kontakty s druhými dětmi a obtížně vstupuje do sociálních vztahů, což může negativně ovlivnit jeho postavení v kolektivu třídy
doma

 • odmítá ráno vstávat, nechce jít do školy
 • vrací se ze školy unavené
 • svádí s rodiči urputné boje o domácí přípravu
 • postoj dítěte k učení je lhostejný až negativní
 • pozornost při domácí přípravě je rozptýlená a výkon špatný
 • trpí ranním zvracením, bolestmi hlavy nebo břicha, pálením očí (pokud se neobjevují o víkendech a o prázdninách), zadrháváním či koktavostí

Domácí příprava prvňáčků by neměla trvat déle než půl hodiny, výjimečně hodinu, měla by se konat v době jejich dobré výkonnosti, po chvíli aktivního odpočinku (ale ne fyzicky vyčerpávajícího).

Možná si po přečtení říkáte, že kritéria zralosti jsou přehnaná a požadavky na schopnosti a dovednosti prvňáčka příliš vysoké. V mnoha ohledech jste to ale především vy, rodiče, kteří mohou svému dítěti nástup do školy v mnohém usnadnit!!!

Čím mohou rodiče nástup do školy svému dítěti usnadnit ?

 • uzpůsobit vhodný denní režim uspořádáním dne tak, aby bylo mimo domov co nejméně (např. nemuselo chodit ráno do družiny), mělo čas na odpočinek, hru a pobyt venku
 • dodržovat pravidelný denní režim, každodenní dobu na přípravu, chodit včas spát
 •  umožnit psát úkoly odpoledne co nejdříve a v první třídě se nezabývat školními věcmi déle než půl hodiny (ve výjim. případech max. 1 hodinu)
 • zajistit a obstarat všechny věci, které škola vyžaduje, aby se dítě nedostalo do zbytečných těžkostí, pokud by mu něco scházelo a nebylo z této situace stresováno
 • zařídit mu svůj pracovní koutek včetně psacího stolečku a místa pro školní věci
 • vytvořit klidnou atmosféru při ranním vypravování, aby šlo do školy dobře naladěné
 • tolerovat jeho vlastní pracovní tempo, nemělo by slyšet slova „dělej, rychle, pohni“
 • dítěti prospěje povzbuzování, pochvala, i když rodič třeba není se všemi jeho výsledky spokojen
 • v první třídě je kontrola a pomoc rodičů při vypracování domácích úkolů NUTNÁ
 • když si v případě neúspěchu uvědomíte, že škola není to jediné a nejhlavnější, že je řada dalších činností, které může dítě dělat rádo a být v nich úspěšné

Pomůcky pro žáky 1. ročníku ZŠ

Na začátku školního roku ve škole děti dostanou

 • plnicí pero (listopad, prosinec)
 • trojhrannou tužku
 • sešity
 • pracovní sešity
 • učebnice
 • číslice a písmena
 • žákovskou knížku, zápisníček

Pro práci ve Vv a Pč mají zdarma k dispozici

 • pastelky
 • voskovky
 • vodové barvy
 • štětce
 • lepidla
 • barevné papíry
 • výkresy aj.

Co budou potřebovat do 1. třídy koupit ?

 • cvičební úbor v pytlíku, tašce
 • papuče v pytlíku
 • složku na číslice nebo plastovou obálku s drukem
 • složku na sešity
 • mazací tabulku malou (cca velikost A5) s linkami + fix a hadřík na mazací tabulku
 • gumu
 • fólii velkou (A4)
 • zástěru nebo starou košili do Vv
 • prostírání na svačinu (nejlépe plátěné)
 • plastový či keramický hrníček na čaj
 • pokud nebudou mít zájem o pitný režim, pak bandasku nebo láhev z umělé hmoty
 • malý ručník

Všechny potřeby musí být podepsány!!!