Projekt ZŠ Mokré Lazce Spolu za poznáním III

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Název projektu: Spolu za poznáním III

Reg. číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0019615

 Operační program:  OP VVV

Výše dotace: 294 246 Kč 

Finanční prostředky projektu budou čerpány na poskytnutí personální podpory školního asistenta žákům, ohroženým školním neúspěchem. K rozvoji kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti vedení projektové výuky je zaměřena aktivita projektový den ve výuce.