Projekt ZŠ Mokré Lazce Spolu za poznáním II

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Název projektu: Spolu za poznáním II

Reg. číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0014889

Operační program:  OP VVV

Výše dotace: 595 754,00 Kč 

Finanční prostředky projektu budou čerpány na vzdělávání pedagogických pracovníků, vzájemnou spolupráci pedagogů a nové metody ve výuce. K podpoře čtenářské gramotnosti a logického myšlení žáků přispěje čtenářský klub a klub deskových her. K dalším aktivitám patří zapojení odborníka do výuky a projektové dny. Významnou podporou žákům i pedagogům bude práce školního asistenta.