Zápis dětí do prvního ročníku pro školní rok 2024/2025

Ředitelka ZŠ Mokré Lazce, okres Opava, přísp. org., Hájová 98, vyhlašuje podle Školského zákona § 36, odst. 4,

zápis dětí do prvního ročníku základní školy pro školní rok 2024 – 2025.

Zápis proběhne dne 9. 4. 2024 od 1345 do 1700 hodin v budově školy.

K zápisu se dostaví děti narozené od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018 a děti, které měly v loňském roce odloženou školní docházku.

Rodiče s sebou přinesou rodný list dítěte, vyplněnou Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání a Zápisní list (formuláře ke stažení na webových stránkách školy, nebo obdrží ve škole a vyplní na místě před zápisem). Děti, které se nebudou moci dostavit v daném termínu, budou zapsány po individuální domluvě v náhradním termínu, nejpozději však do 30. 4. 2024.

Těšíme se na Vás!

Mgr. Jaromíra Bubová, ředitelka školy


Potřebné formuláře naleznete zde: Formuláře

Zveřejněno 17.3.2018