Organizace školního roku 2023/2024

Ve školním roce 2023/2024 začne vyučování v pondělí 4. září 2023.

Ukončení I. pololetí    středa 31. ledna 2024
Ukončení II.pololetí    pátek 28. června 2024

 • Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek 26.  a  pátek 27. října 2023.
 • Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 23. prosince 2023 a skončí v úterý 2. ledna 2024. Vyučování začne ve středu 3. ledna 2024.
 • Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 2. února 2024.
 • Jarní prázdniny proběhnou v okrese Opava v týdnu 4. 3. – 10. 3. 2024.
 • Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 28. března 2024.
 • Hlavní prázdniny budou trvat od 29. června 2024 do 1. září 2024.
 • Období školního vyučování ve školním roce 2024/2025 začne v pondělí 2. 9. 2024.

Vzdělávací program

ŠVP pro ZV „Kapkou ke kapce k moři poznání“; č.j. ZŠML-102/2022

Rozdělení tříd

I. třída 1. ročník (14 žáků)
II. třída 2. a 3. ročník (14+5 žáků)
III. třída 4. ročník (18 žáků)
IV. třída 5. ročník ( 9 žáků)
ZŠ celkem: 60 žáků
ŠD celkem: 50 žáků

Provoz  školy: Budova školy se pro žáky, kteří nenavštěvují ranní družinu, otevírá v 7:40 hod. Dříve příchozí čekají na školním dvoře.          Provoz ŠD: ranní družina  6:30 – 7:30        odpolední   11:45 – 16:00

Personální obsazení

 • Mgr. Jaromíra Bubová – učitelka ČJ -1. ročník, Hv 1.-4. roč., ředitelka školy
 • Mgr. Drahomíra Řehořová – tř. učitelka 1. ročníku
 • Mgr. Pavla Jedličková – tř. učitelka 2. a 3. ročníku
 • Mgr. Kateřina Čelůstková – tř. učitelka 4. ročníku
 • Mgr. Radka Hazuchová – tř. učitelka 5. ročníku
 • Blanka Wysogladová –  vychovatelka, II. oddělení ŠD
 • Mgr. Terezie Beníčková – vychovatelka I. odd., škol. asistentka
 • Radmila Pacholková – domovnice, topička plynové kotelny
 • Helena Barancová – uklízečka ŠD

V době nepřítomnosti ředitelky školy ji na pracovišti zastupuje paní uč. Mgr. Kateřina Čelůstková.

Plán třídních schůzek, konzultací a plenárních zasedání pro školní rok 2023/24

Začátek plenárních zasedání a třídních schůzek je vždy v 16,30 hodin v úterý, konzultace po domluvě s třídní učitelkou.

4. září 2023 Malá informativní schůzka s rodiči prvňáčků
19. září  2023 Plenární schůze + třídní schůzky- informace k pobytu dětí v přírodě, organizace škol. roku
21. listopad 2023 Konzultace s rodiči (hodnocení chování a prospěchu za 1. čtvrtletí)
23. leden 2024 Plenární zasedání rodičů + třídní schůzky (seznámení s hodnocením chování a prospěchu za 1. pololetí)
23. duben 2024 Konzultace s rodiči ( hodnocení chování a prospěchu za 3.čtvrtletí)
21. květen 2024 Třídní schůzky (seznámení s hodnocením chování a prospěchu za 2. pololetí, projednání nákupu školních potřeb a pracovních sešitů na nový školní rok)
4. červen 2024 Schůzka s rodiči budoucích prvňáčků

Termíny se mohou v průběhu roku z organizačních důvodů změnit.

Plánované akce školy

Škola v přírodě 2.10.  –  6. 10. 2023
Lampiónové hemžení 3. 11. 2023
Den otevřených dveří 28. 11. 2023
1. adventní setkání 3. 12. 2023
Plavecký výcvik pro 1. – 5. ročník 12. 4. – 14. 6. 2024
Zápis budoucích prvňáčků 9. 4. 2024

Vyučovací hodiny a přestávky:

Vyučování Přestávka
1. hodina 8,00-8,45 8,45-9,00
2.hodina 9,00-9,45 9,45-10,05
3. hodina 10,05-10,50 10,50-11,00
4. hodina 11,00-11,45 11,45-11,55
5. hodina 11,55-12,40 12,40-12,55
6. hodina 12,55-13,40 13,40-13,45
7. hodina 13,45-14,30 14,30-14,35