Organizace školního roku 2022/2023

Ve školním roce 2022/2023 začne vyučování ve čtvrtek 1. září 2022.

Ukončení I. pololetí    úterý 31. ledna 2023
Ukončení II.pololetí    pátek 30. června 2023

 • Podzimní prázdniny připadnou na středu 26.  a  čtvrtek 27. října 2022.
 • Vánoční prázdniny budou zahájeny v pátek 23. prosince 2022 a skončí v pondělí 2. ledna 2023. Vyučování začne v úterý 3. ledna 2023.
 • Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 3. února 2023.
 • Jarní prázdniny proběhnou v okrese Opava v týdnu 27. 2. – 5. 3. 2023.
 • Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 6. dubna 2023.
 • Hlavní prázdniny budou trvat od 1. července 2023 do 31. srpna 2023.
 • Období školního vyučování ve školním roce 2023/2024 začne v pondělí 4. 9. 2023.

Vzdělávací program

ŠVP pro ZV „Kapkou ke kapce k moři poznání“ 2022

Rozdělení tříd

I. třída 1. ročník (14 žáků)
II. třída 2. ročník (6 žáků)
III. třída 3. ročník (18 žáků)
IV. třída 4. a 5. ročník (21 žáků)
ZŠ celkem: 59 žáků
ŠD celkem: 50 žáků

Personální obsazení

 • Mgr. Jaromíra Bubová – učitelka ČJ -1. ročník, Hv 1., 2. roč. a 3. roč, ředitelka školy
 • Mgr. Drahomíra Řehořová – tř. učitelka 1. ročníku
 • Mgr. Kateřina Čelůstková – tř. učitelka 2. ročníku
 • Mgr. Pavla Jedličková – tř. učitelka 3. ročníku
 • Mgr. Radka Hazuchová – tř. učitelka 4. a 5. ročníku
 • Blanka Wysogladová – ved. vychovatelka, I. oddělení ŠD
 • Daša Valušková – vychovatelka II. odd., škol. asistentka
 • Radmila Pacholková – domovnice, topička plynové kotelny
 • Helena Barancová – uklízečka ŠD

V době nepřítomnosti ředitelky školy ji na pracovišti zastupuje paní uč. Mgr. Kateřina Čelůstková.

Plán třídních schůzek, konzultací a plenárních zasedání pro školní rok 2022/23

Začátek plenárních zasedání a třídních schůzek je vždy v 16,30 hodin v úterý, konzultace po domluvě s třídní učitelkou.

1. září 2021 Malá informativní schůzka s rodiči prvňáčků
13. září  2021 Plenární schůze + třídní schůzky- informace k pobytu dětí v přírodě, organizace škol. roku
15. listopad 2022 Konzultace s rodiči (hodnocení chování a prospěchu za 1. čtvrtletí)
24. leden 2023 Plenární zasedání rodičů + třídní schůzky (seznámení s hodnocením chování a prospěchu za 1. pololetí)
25. duben 2023 Konzultace s rodiči ( hodnocení chování a prospěchu za 3.čtvrtletí)
23. květen 2023 Třídní schůzky (seznámení s hodnocením chování a prospěchu za 2. pololetí, projednání nákupu školních potřeb a pracovních sešitů na nový školní rok)
13. červen 2023 Schůzka s rodiči budoucích prvňáčků

Termíny se mohou v průběhu roku z organizačních důvodů změnit.

Plánované akce školy

Škola v přírodě 10.10.  –  14. 10. 2022
Lampiónové hemžení 24. 10. 2022
Den otevřených dveří 22. 11. 2022
1. adventní setkání 27. 11. 2022
Plavecký výcvik pro 1. – 5. ročník 31. 3. – 9. 6. 2023
Zápis budoucích prvňáčků 4. 4. 2023

Vyučovací hodiny a přestávky:

Vyučování Přestávka
1. hodina 8,00-8,45 8,45-9,00
2.hodina 9,00-9,45 9,45-10,05
3. hodina 10,05-10,50 10,50-11,00
4. hodina 11,00-11,45 11,45-11,55
5. hodina 11,55-12,40 12,40-12,55
6. hodina 12,55-13,40 13,40-13,45
7. hodina 13,45-14,30 14,30-14,35

 


Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /data/web/virtuals/64938/virtual/www/wp-content/plugins/advanced-custom-fields-pro-master/api/api-template.php on line 503