Školní družina

Součástí školy je od roku 1986 oddělení školní družiny, která zajišťuje pestré a kvalitní vyplnění volného času dětí v odpoledních hodinách. Družina vytváří dětem vhodné podmínky pro relaxaci i pro přípravu na školní vyučování. Mezi tradičně oblíbené činnosti, které se prolínají, patří hry se stavebnicemi, deskové a logické hry, sportovní soutěže v tělocvičně a na školním hřišti (zejména míčové hry), výtvarné činnosti, volné hraní, hudební chvilky u klavíru. Děti se pod vedením vychovatelek úspěšně zapojují do různých soutěží. Pozornost je dětem věnována od konce vyučování do uzamčení školy.

Činnost školní družiny:

  • Odpočinková – spontánní činnost
  • Rekreační činnost
  • Zájmová činnost
  • Pobyt venku
  • Příprava na vyučování

V činnostech zájmových a rekreačních děti provází celoroční hra. Každý měsíc děti plní nové úkoly, jejich plnění závisí částečně na dobrovolnosti. Důležitá je především motivace a také zavedené rituály. Pokud počasí dovolí, využíváme denně pro pobyt venku školní hřiště a venkovní učebnu.

Ve školním roce 2013/14 se nově otevřelo II. oddělení ŠD pro děti 3.-5. ročníku s kapacitou 25 dětí. Nadále zůstává I. oddělení pro děti 1. a 2. ročníku se stejnou kapacitou.

Provoz družiny: denně 11:45 – 16:00

Kontakty: tel.: 558 844 467

mob.: 778 890 232