Mimoškolní aktivity

Zájmové kroužky v I. pol. škol. roku 2023/2024- nabídka

Název/pro koho Kdy? vedoucí platba
Korálkování/hudební  střídavě 1 x /14 dnů, čtvrtek 15:00-16:00 p. Beníčková 500,-/pololetí
Výtvarný 4. – 5. roč. středa 13.30-14.30 p. Hazuchová 500,-/pololetí
Výtvarný 1.- 3.r. středa 16.00-17.00 p. Wysogladová 500,-/pololetí
Náboženství úterý 12.15-13.00 p. Holoubková zdarma – nepov. předmět
Logické a deskové hry čtvrtek 13.30 – 14.30 p. Jedličková 500,-/pololetí

Platba až po sdělení informace o zahájení činnosti kroužku!

na účet školy či hotově, č. ú: 105 599 013/0300 do 31.10.2023, do poznámky prosím uveďte jméno žáka a třídu.

Kroužky vedeny externisty: Florbal – pondělí, čas a podmínky budou upřesněny v úterý 19. 9. 2023 na třídních schůzkách.

Aktualizováno 4.9.2023