Kdo jsme

Základní škola v Mokrých Lazcích je malotřídní školou s pěti ročníky ve čtyřech třídách. Nachází se v klidném prostředí venkova, obklopena pěknou přírodou poblíž lesa.

Součástí školy jsou dvě oddělení školní družiny, každé s kapacitou 25 dětí.

Pedagogický sbor tvoří pět učitelek, školní asistentka a dvě vychovatelky školní družiny.

Škola v Mokrých Lazcích je od 1.1.1996 právním subjektem. Jejím zřizovatelem je Obec Mokré Lazce, která zajišťuje provozní náklady, ostatní náklady jsou hrazeny z MŠMT ČR.

Výhodou školy je nízký počet žáků ve třídách. První třída je vždy samostatná a navštěvují ji žáci 1. ročníku. V letošním školním roce bude druhý a třetí ročník bude pracovat odděleně, čtvrtou třídu boudou tvořit žáci čtvrtého a pátého ročníku.