Den rodiny

Několik vyučovacích hodin v měsíci květnu jsme věnovali nácviku vystoupení u příležitosti Dne rodiny, které se konalo 19. května v Obecním domě v Mokrých Lazcích. Po pilném nacvičování nastal den, kdy jsme mohli rodinným příslušníkům ukázat, co jsme si pro ně připravili.

Jako první vystoupila Mateřská škola. Po krátké přestávce jsme už přišli na řadu my.
Nejprve se předvedli žáci druhé a třetí třídy s pásmem ve slezské řeči. Poté jsme s prvňáčky zazpívali píseň Strašidýlko Emílek. Žáci 4. a 5. třídy zarecitovali báseň o loutkách, po které následovala báseň, Jak vrána chtěla zpívat v opeře. Pokračovali jsme dvěma pohádkami, které se jmenovaly Cirkus a Proč nechtěl Honza princeznu za ženu. Pohádkovou část jsme ukončili básní, Co dělají loutky po představení. Naše vystoupení jsme ukončili společnou písní Kluci s klukama.
Po představení jsme byli všichni rádi, že jsme vše úspěšně zvládli a že se nám dostalo odměny v podobě bouřlivého potlesku

Jan Vilč a Natálie Stodůlková

Zveřejněno 26.5.2015