Informace k novému školnímu roku

Milí rodiče a žáci,

jsme na startu nového školního roku, který se v mnohém bude lišit od těch předchozích už tím, že nás svazuje dodržováním různých opatření.  Jsme připraveni hledat vždy co nejlepší řešení tak, abychom vše společnými silami zvládli. Věříme, že díky vzájemné spolupráci a vstřícné komunikaci zvládneme i tento školní rok.
Všechny níže uvedené informace vycházejí z doporučení MŠMT, ze specifických podmínek a možností naší školy a jsou pro všechny závazná:

 • školní rok 2020/21 zahájíme jako obvykle (viz. aktuality- informace o zahájení)
 • od žáků se nevyžaduje potvrzení o bezinfekčnosti
 • v současné době nastupujeme bez nutnosti nosit roušky, toto opatření se může během roku měnit
 • v případě, že bude nošení roušek povinné, musí mít každý žák minimálně 2 roušky a obal na uložení
 • po příchodu do školy si žáci ve třídě důkladně umyjí ruce, osuší a dle pokynů učitele provedou dezinfekci
 • žák je povinen dodržovat všechna aktuálně platná hygienická pravidla
 • dle pokynů MŠMT se snažíme omezit kontakt žáků ve škole dle možností školy
 • nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak infekce dýchacích cest – rýma), nesmí do školy vstoupit
 • rodiče žáka, u kterého se projeví příznaky nemoci během vyučování, si jej na vyzvání neprodleně ze školy vyzvednou
 • přítomnost rodičů v budově školy je možná pouze ve výjimečných situacích, rodič je povinen dbát všech hygienických a protiepidemických opatření (přesné pokyny budou umístěny na vchodových dveřích)
 • v případě, že bude chybět větší část třídy, probíhá výuka pro žáky doma distančním způsobem  a prezenčním způsobem pro ostatní žáky
 • distanční výuka je pro žáky povinná

Škola provádí dezinfekci a další opatření vždy dle aktuálně platných pokynů.

Materiál s aktuálními pokyny MŠMT – https://www.msmt.cz/soubor-hygienickych-pokynu-pro-ms-zs-a-ss

 

Zveřejněno 31.8.2020