Preventivní opatření školy

Omezení vstupu cizích osob do školy

Žádáme rodiče, návštěvy, hosty, aby

  • do školy vstupovali výjimečně, a to pouze po předchozí domluvě s pedagogickými zaměstnanci nebo vedením školy
  • k osobnímu jednání využívali vymezený prostor (podestu u hlavního vstupu)
  • dodržovali stanovenou dobu: ráno 7:30 – 7:50, odpoledne dle individuální domluvy
  • cizí návštěvníci používali roušky
  • při vyzvedávání dětí vyčkali jejich příchodu venku, za nepříznivého počasí v zádveří zadního vstupu do budovy či ŠD.

Děkujeme za pochopení a součinnost

Mgr. Jaromíra Bubová, řed. školy

Zveřejněno 1.9.2020