Dopravní výchova pro 4.ročník

Jako každý rok, i letos se všichni čtvrťáci zúčastnili dopravní výchovy na dopravním hřišti v Malých Hošticích. A jako každoročně nejeli sami, ale doprovodili je jejich zkušenější spolužáci z 5. roč. Všichni vyrazili v  8.00 od školy a pořádně vybaveni a vystrojeni šlápli do pedálů směr Kravaře – Velké Hoštice- Malé Hoštice a zpět. Cesta ranní krajinou rychle uběhla a po dvou malých přestávkách dorazili do Malých Hoštic. Tady na malé cyklisty čekala pí. instruktorka se spoustou záludných otázek.  Po rozdání čtyř cyklistických řidičáků vyrazili na praktickou část- ježdění na dopravním hřišti, na kterém blikala spoustu semaforů, jezdil vlak a bylo nutné se řídit všemi dopravními značkami. I přes tato úskalí žádná hromadná havárie nenastala!  Po malém občerstvení – nanuky přišly všem vhod- vyrazili malí cyklisté zpět na 10 – ti kilometrovou zpáteční cestu.

Všichni jsme byli ke konci pořádně unaveni horkem, ale dorazili jsme s širokými úsměvy, i když někteří si zpáteční kopeček ke škole vyšlápli již po svých!

Všem cyklistům zdar!

Kateřina Čelůstková, tř. učitelka

Zveřejněno 29.5.2018