Výlet do Hrabyně

Dne 20. dubna šla celá škola pěšky do Hrabyně navštívit hrabyňský památník. U hrabyňského památníku jsme se rozdělili na dvě části. Jedna část šla nejdříve do Národního památníku II. světové války, druhá část šla do přednáškové síně, kde měla přednášku o zvířatech ve válkách. Po výměně a skončení přednášek šla zase celá škola zpátky do školy. Po cestě jsme sbírali odpadky, které lidé občas odhodí do přírody. Celkem jsme nasbírali 7 pytlů odpadků. Výlet se nám líbil, protože jsme se dověděli něco nového o II. světové válce.

Sandra Kupková, 5. ročník

Zveřejněno 24.4.2018