Nová školní učebna má čestné uznání v architektonické soutěži

Venkovní učebna naší základní školy získala čestné uznání v architektonické soutěži nazvané Cena J. M. Olbricha. Novostavbu od místního architekta Jiřího Halfara ocenila odborná porota, která udělila čestné uznání v rámci deseti nominací staveb na Opavsku. Školní učebnu můžete až do 20. května podpořit ještě v hlasování veřejnosti.

Porota ocenila mimo jiné rychlost povolení stavby i její realizace během loňských hlavních prázdnin. „Je to skvělý příklad toho, jak lze za relativně nízké náklady obohatit kvalitu školního prostředí. Variabilita učebny výborně naplňuje požadavky současné výuky a rozšiřuje její možnosti,“ shodli se porotci v hodnocení. Náklady nepřesáhly dva miliony korun a obec na ni získala státní dotaci.

Hned 1. září v ní škola slavnostně zahájila nový školní rok. „V učebně probíhá výuka pracovních činností, výtvarné výchovy a přírodovědných předmětů. Děti se zde cítí moc dobře a rády v ní tráví čas i v rámci družiny a odpoledních kroužků; pracují s různými materiály, vytvářejí svá první díla a vyrábí různé praktické předměty, “ uvedla ředitelka ZŠ Mokré Lazce Jaromíra Bubová.

Učebna se osvědčila při akcích pro rodiče a širokou veřejnost, například při Lampionovém hemžení, Adventním setkání a určitě bude využívána i při dalších pravidelných akcích, ke kterým patří i Zahradní slavnosti na konci školního roku. Její výhodou je, že se díky posuvným stěnám dá maximálně otevřít, a propojit tak se školním dvorem.

„Panu architektovi čestné uznání moc přeji, za originalitu a funkčnost učebny. Podařilo se mu vyhovět mému přání – prostory co nejvíce otevřít pomocí stěn na principu stodolových vrat,“ dodala ředitelka. Jednoduchá novostavba navíc jasně vymezila školní dvůr mezi budovou školy a sousední školky.

Regionální soutěž deseti novostaveb postavených na Opavsku v letech 2017 a 2018 ještě pokračuje. Lidé mohou hlasovat na webových stránkách spolku Za Opavu, který soutěž vyhlašuje (www.zaopavu.cz). Nominace jsou také vystaveny do 20. května v opavské Galerii Cella. Desítku staveb letos porotci vybrali z celkem 18 návrhů. Udělili pouze dvě ocenění – čestné uznání pro Mokré Lazce; první místo získalo informační a kulturní centrum v Píšti.

převzato, upraveno

 

Zveřejněno 15.5.2019