Den Země

Dne 28.4. jsme se zúčastnili akce nazvané Den Země. Původně jsme měli jít ven na vycházku, ale jelikož pršelo, zůstali jsme ve škole.  Ve třídě jsme se rozdělili do 4 skupin. Skupiny se jmenovaly Červení, Modří, Žlutí, Zelení. Po rozdělení do skupin jsme se podívali na krátký dokument o poskytování první pomoci. Potom jsme se přesunuli do tělocvičny a do družiny a plnili jsme úkoly, které se týkaly poskytování první pomoci, např. ošetření při zlomenině, přenášení zraněného na bezpečné místo, volání na záchranná čísla apod.

Po přestávce jsme šli vyplňovat různé pracovní listy o přírodě. Poznávali jsme na obrázcích zvířata, stromy, plody stromů, zvířecí stopy, luštili jsme šifry a také jsme hledali v plánku města cestu na určené místo. Po skončení jsme pracovní listy odevzdali k vyhodnocení. Paní učitelka nám potom vysvětlila, co je to Červená kniha ohrožených druhů. Dozvěděli jsme se, že některá zvířata jsou kriticky ohrožená (medvěd), jiná silně ohrožená (bobr) a jiná ohrožená (veverka). Potom jsme se podívali na zajímavý dokument o rysu ostrovidu.

Mezitím paní učitelky vyhodnotily vyplněné pracovní listy a rozdaly odměny pro 1.- 4. místo.

Den Země se mi moc líbil.

 

Tereza Zápecová, 4.r.

Zveřejněno 9.5.2017