Setkání s Adolfem Dudkem

Dne  9.5. nás ve škole navštívil ilustrátor dětských knih, pan Adolf Dudek. Všichni jsme se sešli ve školní družině a pan Dudek se nám představil. Pan Dudek byl velice vtipný a srandovní. Vždy, když jsme mu chtěli něco říct, tak nás nenechal dopovědět a hned si z toho udělal legraci. Nám to ale nevadilo a naopak jsme se pořád smáli. Pan Dudek nám vyprávěl, že každý člověk umí malovat, i když si myslí, že neumí. Vysvětlil nám, jaké tvary potřebujeme znát k malování a několik dětí si mohlo hned vyzkoušet, že když umíme namalovat trojúhelník, kolečko nebo čtverec, tak zvládneme namalovat každý obrázek. Dále nám ukázal, jaké pomůcky potřebuje on sám  k malování a také knihy, které ilustroval. Když skončilo jeho povídání, mohli jsme si od něj nechat podepsat knihu.

Setkání s panem Dudkem se nám velmi líbilo.

5 roč. Anežka Zelenková

5 roč. Klára Pastuszková

Zveřejněno 28.5.2017