Hry bez hranic

Jedno dubnové odpoledne jsme jeli se školou do Kravař na soutěž školních družin Hry bez hranic. Jeli jsme s paní ředitelkou a paní vychovatelkou na kolech. Když jsme přijeli do Kravař, nejdříve proběhlo ve velké tělocvičně zahájení. Potom jsme viděli 7 stanovišť, u kterých jsme museli plnit různé úkoly, např. přemisťování vršků od plastových láhví čínskými hůlkami, nebo válení brambory tužkou, podlézání pod černým závěsem, který byl zavěšený u lavičky, apod. Všechna družstva dostala zapisovací kartičky na časy nebo na body.

Všechny soutěžní úkoly byly moc zábavné a hodně jsme se při nich nasmáli. Na konci Her proběhlo vyhodnocení a naše družstvo skončilo na 1. místě!!! Dařilo se nám a byli jsme rádi, že jsme obhájili zlatou medaili z minulého roku!

 

Tobiáš Teichmann, 4. r.

Zveřejněno 9.5.2017