Volby do školské rady

Ředitelka ZŠ Mokré Lazce oznamuje, že dne 20. 1. 2015 proběhne v základní škole v 16,30 hodin volba zákonných zástupců do Školské rady. Školská rada je zřizována dle zákona 561/2004 Sb, ve své činnosti se řídí §167 a §168 a jednacím řádem školské rady. Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům, zřizovateli a dalším osobám se podílet na správě školy.

Vyzýváme Vás, abyste zaslali návrhy na kandidáty do 9. 1. 2015 na adresu (popř. mail. adresu) školy nebo vhodili do schránky, která bude k dispozici v budově školy v týdnu od 5. do 9. 1. 2015.

Volby proběhnou před hodnocením prospěchu a chování za 1.pololetí. Jména navržených kandidátů obdržíte předem.

Zveřejněno 21.12.2014