Vodácký výcvik 2014

Ve středu 21. 5. jsme se vydali plni očekáváni na vodácký výcvik, který se konal na vodní nádrži Přerovec v Nových Sedlicích. Na místo našeho tréninku jsme dorazili na kolech. Rafty nám poskytlo Středisko volného času Opava.

Byli jsme rozděleni do čtyř skupin. Od instruktorů jsme se dozvěděli o základních krocích a pravidlech ježdění na raftech. Voda byla klidná a dobře se nám pádlovalo. Při jízdě jsme potkávali rybáře, jednomu se dokonce podařilo ulovit rybu. Když jsme se už na raftu udrželi, začali jsme cákat vodu na protější týmy a naráželi do nich a tím jsme zkoušeli naší rovnováhu. Všichni jsme se moc bavili a také se něco naučili. Po skončení vodáckého výcviku jsme uklidili rafty, posilnili jsme se, nasedli na kola a jeli zpět domů do Mokrých Lazců.

Vodácký výcvik bude ještě pokračovat další lekcí, která proběhne 4. 6., a bude ukončen celodenním putováním po řece Opavě z Opavy do Mokrých Lazců.

Katka Peterková

 

Zveřejněno 4.6.2014