Rozhodnutí o přijetí do 1. třídy ve školním roce 2015/2016

Dne 27. 1. 2015 proběhl v ZŠ Mokré Lazce zápis do 1. ročníku. Na základě provedeného zápisu vydala ředitelka školy Rozhodnutí, které je níže zveřejněno.

Všem přijatým dětem i jejich rodičům blahopřejeme a těšíme se na budoucí spolupráci.

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání

Ředitelka Základní školy v Mokrých Lazcích, okres Opava, příspěvková organizace,

Hájová 98, 747 62 Mokré Lazce, IČO: 47813164

rozhodla podle ustanovení Školského zákona č. 561/2004 Sb., ve znění 1. 1. 2012, § 183, odst.2 takto:

Uchazeči, zveřejnění pod přiděleným registračním číslem, se přijímají k základnímu vzdělávání v Základní škole Mokré Lazce. Povinnou školní docházku zahájí ve školním roce 2015/2016.

Registrační číslo Registrační číslo
Zšml 01/2015 Zšml 09/2015
Zšml 02/2015 Zšml 10/2015
Zšml 03/2015 Zšml 11/2015
Zšml 04/2015 Zšml 12/2015
Zšml 05/2015 Zšml 13/2015
Zšml 06/2015 Zšml 14/2015
Zšml 07/2015 Zšml 15/2015
Zšml 08/2015 Zšml 16/2015

Zveřejněno 30.1.2015