Recyklohraní

Naše škola je zapojena do celostátního recyklačního programu Recyklohraní. Program pořádají neziskové společnosti ASEKOL, ECOBAT a EKOLAMP, které zajišťují sběr a recyklaci vysloužilých elektrozařízení, baterií a obalů. Cílem projektu je zvýšit povědomí o třídění odpadů u našich dětía také zajistit recyklaci použitých drobných elektrozařízení, baterií a zářivek v co nejvyšší míře.

V rámci tohoto projektu je naše škola vybavena sběrnými nádobami na použité baterie, na drobná elektrozařízení a použité zářivky (všechny nádoby jsou umístěny na chodbě u zadního vchodu školy).

Za nasbíraný elektomateriál a splněné úkoly získává naše škola body, za něž můžeme pořídit různé drobnosti, které využíváme jako drobné odměny pro naše žáky.

Katalog odměn a další informace o projektu jsou Vám k dispozici na www.recyklohrani.cz.