Recyklace elektroodpadu šetří planetu

Skoro každý z nás již dnes vnímá jako samozřejmost recyklaci skla, papíru nebo plastů. Méně zažité máme, že stejně tak by tomu mělo být i u elektrozařízení, i když toto tvrzení neplatí na sto procent. Starou pračku, televizi nebo ledničku bychom se asi do popelnice vyhodit nepokoušeli.

 U velkých elektrospotřebičů nezaváháme a odvezeme je do nejbližšího sběrného dvora nebo se dohodneme na jejich odvozu při nákupu nového spotřebiče. Ale jinak tomu je u tak běžných věcí denní potřeby, jako jsou žárovky, fény či holicí strojky. Ty se do popelnice před domem vejdou bez nejmenších problémů, tak proč pro ně hledat speciální sběrné místo? Navíc je nevyhazujeme každý den, tak proč si přidělávat práci? Ložiska nerostných surovin se postupně vyčerpávají, řada z nich se nachází na nepřístupných místech, kde by jejich těžba byla nejen časově, ale především finančně velmi náročná. Nezbývá než začít s přírodními zdroji šetřit a získávat suroviny ze starých elektrospotřebičů.

Elektroodpad nabízí cenné suroviny

Díky recyklaci lze využít mnoho materiálů – kovy včetně vzácných, plasty či sklo. Kromě využitelných surovin však obsahují elektrozařízení také různé škodlivé látky, které se díky ekologické recyklaci nedostanou do životního prostředí. Recyklace má smysl, pomozte nám chránit přírodu v naší obci Mokré Lazce a nevyhazujte elektrozařízení do směsného odpadu.

V naší obci Mokré Lazce můžete vysloužilá elektrozařízení odevzdat ve sběrném dvoře – obecní stodole na ul. Křížkovského v den svozu komunálního odpadu. Světelné zdroje pak můžete zanést také do malé sběrné nádoby, která je umístěna v budově Základní školy na ul. Hájová 98.

Zpětný odběr světelných zdrojů a dalších elektrozařízení pro naši obec Mokré Lazce zajišťuje kolektivní systém EKOLAMP, který v České republice funguje již od roku 2005. Vytváří síť sběrných míst a plně hradí přepravu sběrných kontejnerů do recyklační firmy i samotnou recyklaci.

Loni EKOLAMP sesbíral elektroodpad o váze 825 slonů afrických

Jen za loňský rok domácnosti a firmy odevzdaly prostřednictvím EKOLAMPu k recyklaci 602 tun světelných zdrojů. To představuje zhruba 4,7 milionu různých typů zářivek, výbojek a žárovek.

Kromě světelných zdrojů firma loni sebrala také 4350 tun malých a velkých elektrozařízení. Celkem tedy loni EKOLAMP předal k recyklaci 4952 tun elektroodpadu. To odpovídá váze zhruba 825 slonů afrických. Díky ekologickému zpracování se podařilo opětovně využít kolem 90 % materiálů ze sebraných elektrozařízení.

Bohužel stále mnoho českých domácností nerecykluje a menší elektrozařízení včetně žárovek hází do komunálního odpadu. Do půdy se tak mohou dostat nebezpečné látky, se kterými si příroda jen tak neporadí. Proto je důležité vysloužilá zařízení odevzdat na místě zpětného odběru.

I vy můžete pomoci chránit životní prostředí, vzpomeňte si na to, až budete váhat nad tím, jestli vysloužilý spotřebič hodit do směsného odpadu nebo ho odnést do sběrného dvora.

Zveřejněno 23.4.2024