Poděkování

Vážení rodiče, přátelé školy, vedení obce,

máme za sebou rok naplněný vzděláváním, objevováním, zážitky kulturními i sportovními, projekty, společným setkáváním na uskutečněných akcích. Věřím, že většina zrealizovaných aktivit byla přínosem nejen pro žáky, kteří získali i spoustu potřebných dovedností pro další život, ale i pro všechny zúčastněné. Chtěla proto touto cestou poděkovat celému kolektivu školy – pedagogům i nepedagogickým pracovníkům, kteří se přičinili o to, že jsme celý rok i přes mnoha úskalí úspěšně zvládli.

Velké poděkování patří i vedení obce za stálou pomoc a podporu, rodičům za spolupráci a pochopení.

Našim odcházejícím páťákům přeji úspěšný vstup do nové školy a ať se jim tam daří stejně dobře či ještě lépe, jak tomu bylo v naší škole. Úplně všem školákům přeji krásné odpočinkové prázdniny, plné zábavy, skvělých zážitků, radostných her a objevů.

Mgr. Jaromíra  Bubová, řed. školy

 

Zveřejněno 28.6.2024