Provoz školy od 25.5.2020 do konce školního roku

Vážení rodiče,

žádáme o důkladné prostudování přiloženého dokumentu o provozu školy, který vychází z metodického dokumentu OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ ZÁKLADNÍCH ŠKOL V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020 a který se vztahuje na základní provozní podmínky školy v souvislosti s přítomností žáků v naší škole. Podle vyvíjející se situace budeme informace aktuálně upřesňovat.

Dále prosíme o vyplnění DOTAZNÍKU k dobrovolné výuce a odevzdání Závazné přihlášky v případě zájmu o odpolední aktivity pro žáky 1. – 3. ročníku. Termín odevzdání do 13. 5. 2020.

Mgr. Jaromíra Bubová

ředitelka školy

 

Všechny přílohy naleznete v sekci Rodičům a žákům – Formuláře

Zveřejněno 5.5.2020