Prohlášení o přístupnosti

Základní škola Mokré Lazce (dále jen „základní škola“) se zavazuje k zpřístupnění svých webových stránek a mobilní aplikace v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který provádí Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2012 ze dne 26. října o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací.

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na následující webové stránky: www.zsmokrelazce.info

Stav souladu

Tyto webové stránky jsou částečně v souladu s harmonizovanou normou EN 301 549 V2 1.2 a standardem WCAG 2.1 z důvodu nedostatečně přístupného obsahu anebo výjimek uvedených níže.

Přístupnost obsahu

Na internetových stránkách jsou informace nabízeny i v podobě dokumentů formátu DOC, DOCX, XLS, XLSX a PDF, a to zejména z důvodů, že obsahují typografické prvky a formátování, které webový formát HTML nepodporuje, nebo jsou příliš velké, proto pak doporučujeme jejich stažení. Formáty DOC a PDF jsou také vhodnější pro tisk. K prohlížení těchto dokumentů je možné zdarma stáhnout Word Viewer a Acrobat Reader. V některých webových prohlížečích je integrována aplikace, jež slouží k prohlížení výše uvedených formátů dokumentů.

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 10.9.2020.

Toto prohlášení bylo revidováno dne 10.9.2020.

Prohlášení o přístupnosti bylo vypracováno Mgr. Jaromírou Bubovou, ředitelkou školy a technickým provozovatelem těchto stránek, buba@tapclick.cz. Za účelem vypracování tohoto prohlášení byl využit zákon č. 99/2019 Sb., metodický pokyn Ministerstva vnitra k tomuto

zákonu, norma EN 301 549 V2 1.2 a mezinárodně uznávaný standard Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1.

Zpětná vazba

Cílem základní školy je zajistit uživatelům webových stránek jejich přístupnost v co největší možné míře dle základních principů přístupnosti (vnímatelnost, ovladatelnost, srozumitelnost a stabilita).

Kontaktní údaje:

Základní škola Mokré Lazce, okres Opava, příspěvková organizace
Hájová 98
747 62 Mokré Lazce

telefon: 553 679 120 mob.: 776 609 156
e-mail: info@zsmokrelazce.info

Postupy pro prosazování práva

V případě, že nebudete spokojeni s vyřízením dotazu, požadavku nebo podnětu povinným subjektem v souvislosti s vyřízením Vašeho požadavku ohledně přístupnosti webových stránek nebo mobilní aplikace, máte právo kontaktovat příslušný orgán pro prosazování práva:

Ministerstvo vnitra Odbor eGovermentu
Náměstí Hrdinů 1634/3
140 21 Praha 4

e-mail: pristupnost@mvcr.cz