Polovina 20. století

Protože do školy musely chodit již všechny děti a rodiny v té době byly velmi početné (5 – 8 dětí), budova školy byla v roce 1906 znovu nevyhovující. Začaly úvahy o postavení nové větší školy a hledalo se vhodné místo. Obec pro tento účel zakoupila 4 záhony pole u cesty vedoucí do Štítiny. Po velkých bojích návrh padl, protože by škola byla mimo obec. Pozemek, na kterém dnes škola stojí, nabídl občan Smolka za nízkou cenu.

Boj o to, zda se má nebo nemá škola stavět, trval pět let. O nutnosti nové školy bylo třeba přesvědčit sedláky, kteří tehdy tvořili většinu obecního zastupitelstva. Ti byli toho názoru, že se škola bude stavět za jejich peníze, protože oni platí nejvíce daní do obce. Přesvědčit sedláky se podařilo dělníkům, kteří v obecním zastupitelstvu zastupovali Soc. demokratickou stranu. Byli to Jan Adamčík a Andělín Engliš. Ti v hostinci Vitáskové počastovali sedláky a slíbili jim, že bude-li se škola stavět, budou oni provádět veškeré povoznické práce a tím si vydělají slušné peníze.

Roku 1911 na jaře se začalo stavět podle plánu zdejšího stavitele Josefa Urbiše, který pracoval u fy Fr. Grossmana z Ostravy. Obec stavěla školu vlastním nákladem v hodnotě 115000 korun. Na tehdejší dobu to bylo hodně peněz. Budova byla postavena za pouhý jeden rok. Slavnostní otevření proběhlo 1. září 1912. Byla to tehdy nejkrásnější škola v okrese.

V budově na schodišti u vchodu byly umístěny dvě mramorové desky na počest těch, kteří se na otevření školy podíleli. Za okupace byly odstraněny, ale občané je uschovali a po osvobození pověsili na původní místo.