Plavecký kurz 2014

Tak jako každým rokem i tento rok naše škola absolvovala hodiny plavání. Jezdili jsme autobusem, a to vždy ve středu, do Městských lázní v Opavě. Spolu s naší školou jezdila ZŠ Kyjovice. I v mém družstvu byla Rozárka ze ZŠ Kyjovice a stihla jsem se s ní skamarádit.

Na první hodině plavání nás plavečtí instruktoři rozdělili do sedmi družstev, vysvětlili nám, co nesmíme do bazénu nosit, a co bychom naopak měli, a jak se v bazénu chovat, abychom si neublížili. V každé hodině jsme se učili plavat různými plaveckými styly – kraul, znak, prsa… Ale měli jsme i volnou zábavu. Mohli jsme plavat s deskami, potápět se za kroužky, skákat ze skokanských můstků, ale žádné kotrmelce. Nejraději jsem se potápěla a lovila modré gumové kruhy. Jednou si dokonce s námi zaplavala paní učitelka Kupcová a také jsme si s ní házeli s míčem.

A tak to pokračovalo celých šest týdnů. Pro někoho bylo plavání úžasné a pro někoho otrava. Ale myslím, že to bylo lepší, než se učit. Doufám, že příští rok už budu v prvním družstvu.

Ema Langerová a Kateřina Peterková

Zveřejněno 13.4.2014