Moderní doba

V šedesátých letech se začalo na naší škole učit tehdy novými, moderními metodami. Začal se používat meotar, bezdrátová sluchátka, diapozitivy, nahrávky, magnetické tabule a řada jiných pomůcek. V té době takto pracovaly dvě školy v okrese – škola ve Větřkovicích a naše. Na hospitace k nám jezdili učitelé i inspektoři z celé republiky.

V devadesátých letech byla do školy postupně zaváděna výpočetní technika a od roku 2002, kdy mělo 47 dětí 1. – 5. ročníku možnost pracovat na čtyřech počítačích s připojením na internet, je dnes 62 žákům k dispozici 15 počítačů, 11 notebooků a 9 iPadů. Barevný televizor s videopřehrávačem, CD přehrávač a magnetofony s bohatou fonotékou a videotékou byly postupně nahrazeny modernějšími přístroji a interaktivními tabulemi s připojením na internet. Ani v současné době nezapomínáme na pravidelné doplňování žákovské knihovny knihami současných autorů a nákup moderních učebních pomůcek.

Organizace školy se v průběhu let měnila podle počtu žáků od dvoutřídní po čtyřtřídní. Pouze v letech 1989 –1996 probíhala poprvé v historii školy výuka žáků v samostatných pěti ročnících. Od roku 1996 – 2016 byla škola opět malotřídní s pěti postupnými ročníky ve třech či čtyřech třídách. V současné době žáci využívají při vyučování čtyři kmenové třídy a dvě odborné učebny – učebnu informatiky a tělocvičnu. Po vystěhování obecní knihovny ze školních prostor v přízemí má od r. 2016 každé oddělení školní družiny k dispozici samostatnou místnost.

Od svého vzniku prodělala řadu změn i školní budova. Během několika generálních oprav se změnilo ústřední vytápění v plynové, byla provedena rekonstrukce elektroinstalace, vyměněna okna a vstupní dveře, budova byla  zateplena. Mezi největší změny patřily stavební úpravy v 1. poschodí v roce 1993, kdy ze tří prostorných tříd byly vytvořeny 4 menší, protože se počátkem devadesátých let zvyšovaly počty dětí a prostory byly nedostačující. A následně rozsáhlá rekonstrukce v roce 2016 s kompletní výměnou podlah, rozvodů elektřiny a vody, umístění stropního osvětlení do sádrokartonových podhledů.

K rozvoji environmentální výchovy a tolik potřebných praktických dovedností slouží venkovní učebna, která byla v roce 2018 postavena na místě dosluhující pergoly z prostředků dotace ITI Ostrava a je vybavena pracovními stoly, ponky a potřebným nářadím na práci s různými materiály. Spolu s navazujícím zrekonstruovaným hřištěm a herními prvky dotváří dětmi velmi oblíbený komplex k výuce i relaxaci.