Zahradní slavnost – rozloučení s páťáky

Prosluněné červnové odpoledne, stánky s občerstvením, vyzdobená venkovní učebna a uvnitř i v zahradě rodiče, příbuzní, kamarádi… to je neklamný důkaz toho, že školní rok končí, nadešel čas loučení nejen s našimi páťáky a začínají prázdniny! Po dvouletém omezování to byl rok, kdy se podařilo realizovat plánované projekty, výpravy za poznáním i výlety jen tak, připravit vystoupení k výročí školy a spoustu dalších aktivit.

Touto cestou bych chtěla poděkovat všem – celému kolektivu školy, zaměstnancům ŠJ, rodičům i žákům, kteří se podíleli na tom, jaký tento školní rok byl.

Velké poděkování patří zřizovateli i členům SDH za spolupráci, podporu a vstřícnost.

Našim odcházejícím páťákům přeji, ať se jim v nové škole daří a úplně všem přeji krásné prázdniny plné zábavy, objevování, radostných zážitků a lenošení!

Mgr. Jaromíra Bubová, řed. školy

Zveřejněno 8.7.2022