Zahájení školního roku 2022-2023

Letošní školní rok byl tradičně zahájen ve venkovní učebně společným shromážděním žáků, pedagogů, vedením obce, vedoucí školní jídelny a nově příchozích prvňáčků s jejich rodiči. Pěknou tradicí na naší škole je doprovod prvňáčků žáky pátého ročníku, kteří v tomto školním roce své vzdělávání v naší škole ukončí. Po slavnostní hymně byli jmenovitě přivítáni noví prvňáčci a byly jim starostou obce předány pamětní listy a dárečky. Následovalo představení pedagogů a zaměstnanců školy, krátká informační sdělení a přání školákům. Před společným odchodem do krásně vyzdobených tříd si všichni společně zazpívali písničku Tři citrónky. Jednotliví vyučující předali svým žákům  základní informace k následujícím dnům a první společné setkání v novém školním roce bylo u konce.

Přejeme všem školákům radostný rok plný nových zážitků a vědomostí.

Jaromíra Bubová

Zveřejněno 8.9.2022