Výstava mláďat

V pátek 21. 4. 2023 po plavání se všichni prvňáci a druháci vydali trolejbusem na Střední zemědělskou školu v Opavě, podívat se nejen na mláďátka hospodářských zvířat, ale i na jízdu zručnosti  traktorem s vlečkou, ukázku techniky integrovaného záchranného systému a v neposlední řadě jsme měli jedinečnou příležitost podržet si na ruce sovu pálenou.

Počasí nám po celou dobu přálo a my si tak mohli výstavu užít do sytosti. Škoda jen, že všechno hezké velmi rychle utíká, a proto ani nám nezbylo nic jiného, než se  vydat na zpáteční cestu trolejbusem a vlakem do Mokrých Lazců.

Mgr. D. Řehořová

Zveřejněno 25.4.2023