Vynášení Mařeny

Neseme Mařenu

pěkně přistrojenú,

neseme Mařocha

rovnou do potoka.“

V úterý 19. března jsme s dětmi ze ŠD vynášeli Mařenu, abychom se rozloučili se zimním obdobím. Děti si vyrobily své malé Mařenky a Mařochy z proutí a krepovým papírem je dozdobily, u toho jsme si o této tradici povídali. Po cestě k řece Opavě se děti za zpěvu tematických písní střídaly v nesení velké společné Mařeny a Mařocha. Z mostu jsme pak společně do řeky hodili malé Mařenky a Mařochy a tím (snad) do naší vesničky přivolali jaro.

Přišlo jaro do vsi,

kde si, zimo, kde si?

Byla zima mezi nama,

a včil uz je za horama,

hu, hu, hu – jaro už je tu!“

Mgr. T. Beníčková

Zveřejněno 24.3.2024