Cyklovýlet 4. ročníku

Dne 22.6.2021 jsme po bouřce a lijáku osedlali naše železné oře a vydali jsme se na cyklovýlet do Kravař. Metry rychle mizely pod našimi koly a za necelou půlhodinku jsme dorazili do cíle, kterým byl zámek v Kravařích. Ten jsme si s milou paní průvodkyní a se zaujetím prohlédli. Po prohlídce samotného zámku jsme se ještě podívali do zámecké kaple, která je nádherná. V kapli jsme vyplnili dotazník s otázkami k zámku, a protože jsme všichni pozorně poslouchali výklad paní průvodkyně, tak jsme všichni odpověděli na všechny otázky správně. Po prohlídce kaple jsme putovali za pokladem zámeckým parkem. Poklad jsme našli a také ihned snědli. Abychom se ke škole nevrátili s prázdným žaludkem, tak jsme se před cestou zpět posilnili pizzou a nanukem. A na závěr našeho výletu už nás čekala jen cesta zpět ke škole, kde jsme si mohli zazpívat: „Sláva, nazdar výletu, nezmokli jsme, už jsme tu.“
Mgr. Drahomíra Řehořová

Zveřejněno 7.7.2021