Slavnostní zahájení nového školního roku

Letošní slunečné prázdniny utekly hodně rychle… Pro ty, kteří se starali, aby všechny stavební práce v okolí školy byly hotovy včas, bylo vše vyčištěno, uklizeno, nablýskáno, utíkaly ještě rychleji. Všechno dopadlo dobře a  tak se v pondělí 4. září všichni zaměstnanci školy, školáci, rodiče, vedení obce, vedoucí školní jídelny i hosté setkali na slavnostním zahájení školního roku 2023/2024, které se uskutečnilo ve venkovní učebně. Pěknou tradicí na naší škole je doprovod prvňáčků žáky pátého ročníku, kteří v tomto školním roce své vzdělávání v naší škole ukončí. Po slavnostní hymně byli jmenovitě přivítáni noví prvňáčci a byly jim starostou obce předány dárečky. Následovalo představení pedagogů a zaměstnanců školy, krátká informační sdělení a přání školákům. Před společným odchodem do krásně vyzdobených tříd jsme se zazpíváním písničky „Na mravenčí pasece“ utvrdili v nastávající změně režimu z lenošení na pilné pracovní nasazení. Jednotliví vyučující pak předali svým žákům  základní informace k následujícím dnům a první společné setkání v novém školním roce bylo u konce.   Prvňáčkům přejeme, aby se jim ve škole líbilo a postupné zvládání úkolů se dařilo s lehkostí a radostně.  Rodičům aby nechyběla shovívavost, trpělivost a důslednost. Všem zaměstnancům a ostatním školákům přeji vydařený celý rok.

Jaromíra Bubová

Zveřejněno 15.9.2023