Školní kolo soutěže v recitaci

V úterý 20. 2. se nám předvedli ti nejlepší recitátoři z jednotlivých ročníků  ve  školním kole recitační soutěže. Není to určitě jednoduché recitovat zpaměti, když vás sledují všechny paní učitelky, a k tomu navíc i kamarádi z celé školy.

Všichni recitátoři zanechali trému za zavřenými dveřmi a předvedli  skvělé výkony. Porota, ostatně jako každý rok, měla velmi těžkou a zodpovědnou práci. Nakonec vybrala z každé kategorie po dvou postupujících recitátorech.

Dětem, které postupují do dalšího, okrskového kola, přejeme málo trémy a hodně úspěchů.

Mgr. Radka Hazuchová

Zveřejněno 27.2.2024