Návštěva sv. Martina ve škole

V pátek 11. 11. 2022 v 11:45 k nám přijel Svatý Martin na bílém koni Tibovi se svým sluhou. I když nám sníh nepřinesl, přesto jsme ho rádi uvítali a z jeho zajímavého vyprávění jsme se dozvěděli, jaký byl život Svatého Martina a jaké dobré skutky pro lidi vykonal. Protože Svatý Martin byl na nás hodný, dovolil nám na závěr vyzkoušet si jeho přilbu, která byla mimochodem hodně těžká i jeho meč, který nebyl o nic lehčí. A protože Tibo byl velmi trpělivý při vyprávění Svatého Martina, tak jsme ho na jeho zpáteční cestu vybavili plnou taškou mrkve a jablíček, které jsme mu přinesli. Se Svatým Martinem a Tibem jsme se rozloučili přáním, aby nám již brzy přinesl sníh.

Zveřejněno 13.11.2022