Lampiónové hemžení

Na pondělí 24. 10. 2022 se těšili nejvíce kluci a holky z 5. ročníku, protože podle tradice se stali strážci a obyvateli strašidelného sklepa.  Tam po průvodu vesnicí s rozsvícenými lampióny zamířila všechna strašidla, skřítci, duchové a jejich doprovody, pokud si chtěli ověřit svou statečnost a odvahu. Pro všechny, i ty méně odvážné, bylo v areálu připraveno ohniště k opékání buřtíků, teplé občerstvení, buchtový bar i malý fotokoutek. Za vydařený průběh akce děkujeme také vstřícným a ochotným rodičům, kteří napekli a dodali slané a sladké dobroty, panu Vlčkovi za přípravu a prodej sendvičů a pí. H. Halfarové za pořízení velmi zdařilé fotografické dokumentace celé akce.

Částka z dobrovolného vstupného ve výši 792 Kč byla věnována na sbírku Bílá pastelka 2022.

 

 

Zveřejněno 7.11.2022