Koncert ZUŠ

Dne 31. 5. 2022 od 11:00 hodin jsme se všichni zúčastnili koncertu našich spolužáků a kamarádů navštěvujících ZUŠ v Mokrých Lazcích. Při komorním koncertu, který se uskutečnil v družině školy, jsme si poslechli skladby hrané na klavír, kytaru, zobcovou flétnu a violoncello. Dále jsme si poslechli i dvě sólové písně. Všichni žáci navštěvující sborový zpěv se s námi rozloučili písničkou Prázdniny. Na závěr hezkého koncertu byli účinkující odměněni sladkou odměnou, poděkováním za hezký zážitek a potleskem.

Mgr. Drahomíra Řehořová

Zveřejněno 10.6.2022