Den Země

Den Země jsme oslavili ve čtvrtek 23. dubna výletem do Valšovic a do lázní Teplice nad Bečvou.
Ve Valšovicích nás přivítali studenti Střední lesnické školy v Hranicích. Valšovické polesí je jejich cvičný les, kde se připravují na své budoucí povolání. Ti nás rozdělili do družstev a prováděli lesem. Plnili jsme různé úkoly, hráli hry a vyprávěli si pohádky. Začali jsme poznáváním lesnických pomůcek, pomohli jsme lesníkům uklidit les tím, že jsme ve skupinách soutěžili o to, kdo posbírá nejvíce klestí, podívali jsme se do „oplocenky“, jak rostou sazenice malých stromků – semenáčků. Mohli jsme si prohlédnout lapač na kůrovce, poznávali jsme zvířata podle vábniček a hledali v lese šest věci, které do něho patří. Také nám studenti nám vyprávěli pohádku „O kofolovém prasátku“ a měli jsme příležitost vyzkoušet si slaňování. Tito studenti – vedoucí byli moc hodní a zábavní.
Nasvačili jsme se a autobusem jsme se přemístili do lázní Teplice nad Bečvou. V lázních jsme měli asi půl hodiny na oddych a na nákup lázeňských oplatků a vykoupení všech obchodů v okolí. A už nás čekala prohlídka Zbrašovských aragonitových jeskyní. V aragonitových jeskyních to bylo moc pěkné. Byla zde např. koblihová síň, která byla z aragonitu. Tyto jeskyně jsou nejteplejší v česku, neboť je ohřívá kyselka, která pod jeskyní pramení. Načepovali jsme si kyselku a jeli jsme domů.
Výlet se vydařil, neboť nám počasí přálo a dobrá nálada byla po celou dobu našeho výletu.
Kateřina Peterková
Jan Vilč

Zveřejněno 6.5.2015