70. výročí osvobození obce

Dne 20. 4. 2015 jsme oslavili 70. výročí osvobození naší obce Mokré Lazce. Oslavy probíhaly celý den.
V dopoledních hodinách šli naši žáci spolu s panem starostou Františkem Šteyerem k památníku obětem války, kde jsme uctili památku zesnulých vojáků a to zpíváním písní a recitováním básní.
V oslavách jsme pokračovali večer slavnostním setkáním ve velkém sále Obecního domu. Po krátkém vystoupení našich žáků a promítání filmu „Práče“ následovala beseda s panem Ing. Jaromírem Breuerem. Dozvěděli jsme se, jak probíhalo osvobození naší obce, kde byly postaveny pevnosti (tzv.řopíky) a jak byla po válce mezi lidmi velká chudoba. Pro všechny bylo připraveno malé občerstvení.
Jsem ráda, že jsem válku nezažila a doufám, že ji nezažiji.
Kateřina Peterková

Zveřejněno 30.4.2015