1. adventní setkání 2014

Zahájení letošního adventního času proběhlo v neděli 30. listopadu. Již se stalo tradicí, že jsme se všichni sešli v areálu základní a mateřské školy v Mokrých Lazcích.

Adventní setkání zahájil pan starosta František Šteyer. Společně pak s paní ředitelkou MŠ a paní ředitelkou ZŠ zapálili první svíčku na adventním věnci. V programu nejprve zazpívaly děti z MŠ, které byly převlečené za anděly. Po nich jsme vystupovali my. Zpívali jsme vánoční písničky a někteří recitovali básničky. Všem rodičům se to moc líbilo. Po programu jsme mohli ochutnat buchty, které pekly naše maminky. Na zahřátí děti dostaly čaj a dospělí punč. Všichni se těšíme na příští rok.

Adam Kupčík

Zveřejněno 16.12.2014