Zápis dětí do první třídy pro školní rok 2016/2017

Podle Školského zákona § 36, odst. 4, vyhlašuje ředitelka ZŠ Mokré Lazce, přísp. org., Hájová 98, zápis žáků do první třídy pro školní rok 2016 – 2017.

Zápis proběhne v úterý 2. 2. 2016 od 13:00 do 17:00 hodin v budově školy.

K zápisu se dostaví rodiče s dětmi, narozenými od 1. 9. 2009 do 31. 8. 2010  nebo s  dětmi, které měly v loňském roce odloženou školní docházku.

S sebou přineste rodný list dítěte a doklad o bydlišti. Formuláře  -Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání, Zápisní lístek i Žádost o odklad školní docházky – najdete na webových stránkách školy, nebo je obdržíte a vyplníte ve škole před zápisem.

Děti, které se nebudou moci dostavit v daném termínu, budou zapsány po individuální dohodě v náhradním termínu, nejpozději však do 12. 2. 2016.

Těšíme se na Vás!

Mgr. Jaromíra Bubová, ředitelka školy

Zveřejněno 4.1.2016