Zahájení školního roku 2016/17

Prima kluci i holky, milí rodiče!

Školní rok 2015/2016, naplněný spoustou různorodých akcí a příjemných setkání, je již minulostí. Užili jste si neobvykle dlouhé prázdniny, které se pozvolna přehouply do své poslední čtvrtiny a začátek nového školního roku 2016/17 se pomalu blíží. Vzhledem ke zpoždění stavebních prací při rekonstrukci školy se slavnostní zahájení školního roku uskuteční až v pondělí 5. září 2016 v 8.00 hod. v prostorách školní družiny. Všichni školáci si donesou přezůvky, žáci 1. ročníku i aktovku. Předpokládané ukončení v 9 – 9.30 hod.  Školní jídelna i družina zahájí provoz téhož dne, tj. 5. 9. 2016, v případě zájmu nezapomeňte své děti přihlásit. Přihlášky do ŠD si můžete vyzvednout ve škole už 1. a 2. 9. 2016 od 9 do 15 hod., do ŠJ po oba dny v provozních hodinách u vedoucí ŠJ.

Přeji všem pohodový zbytek prázdnin a těším se na společná setkání!

Bubová Jaromíra, řed. školy

Zveřejněno 16.8.2016