Prožili jsme Bílý den

V úterý 1.12. jsme slavili Bílý den. A proč bílý?  Protože začal prosinec, a když se řekne prosinec, tak si téměř každý představí bílý sníh, bílého sněhuláka  a bílé sněhové vločky…

Nejdříve jsme se všichni domluvili, že si do školy oblečeme bílé oblečení a že si přineseme na svačinu bílé pití a oranžovou mrkev jako správní sněhuláci. To jsme všichni splnili!  Na začátku vyučování jsme si sedli do kruhu a začali jsme hrát různé hry. Například jsme museli napsat na papír první písmeno svého jména a příjmení a na tyto písmena jsme si vymýšleli  přezdívky a vyvolávali jsme se navzájem. Vymysleli jsme například Krásná Petržel, Africká Hvězda, Jezdící Tygr apod. Potom jsme se rozdělili do družstev a hráli jsme hru s plácačkami na mouchy. Paní učitelka napsala na tabuli JE a Ě, říkala různá slova a  my jsme plácačkami plácali na tabuli  na správné písmeno. Vítězné družstvo dostalo bílou vločku. Na konci všech her jsme si vločky spočítali a ti, kteří měli více vloček, zvítězili a dostali sladkou odměnu.

Už se těšíme na další barevný den!

Miroslava Lhotská

Klára Pastuszková

Zveřejněno 13.12.2015