5.

Duben

Zápis do 1. ročníku pro šk. rok 2022-2023

od 13:30 | škola

K zápisu se dostaví děti narozené od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016 a děti, které měly v loňském roce odloženou školní docházku.

Rodiče s sebou přinesou rodný list dítěte, vyplněnou Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání a Zápisní list Děti, které se nebudou moci dostavit v daném termínu, budou zapsány po individuální domluvě v náhradním termínu, nejpozději však do 30. 4. 2022.  (Všechny formuláře ke stažení jsou na webu školy)

K žádosti o odklad školní docházky zákonný zástupce dokládá doporučení školského poradenského zařízení (ŠPZ) a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

V případě přetrvávajících  epidemických opatření proběhne zápis bez osobní přítomnosti dětí.